fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 1d instroom

Groep 1d is nog niet gestart.

We starten dit schooljaar met drie kleutergroepen, een groep 2/3 en een groep 3, daarna  hebben we van alle groepen 2 klassen. We streven naar ongeveer 28 leerlingen per groep.

We hopen na de meivakantie groep 1d te starten voor de kinderen die dan vier jaar worden, zodat zij rustig kunnen wennen in een kleine groep.
Groep 1d is dan tot de zomervakantie vrij op de woensdagen.