fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Welkom bij CBS De Bouwsteen

 

We zijn een sfeervolle open christelijke school. Dat betekent, dat ieder kind welkom is binnen de grenzen van de identiteit. Met een hecht team bieden wij toekomstgericht onderwijs. Op onze school zitten nu ongeveer 330 leerlingen verdeeld over 14 groepen in een fantastisch gebouw, met nieuw meubilair waarin het prettig werken en leren is. 

Wij willen de kinderen bouwstenen aanreiken voor een gelukkig leven. Daarbij is een fijne schooltijd een eerste voorwaarde. Ons motto is niet voor niets: Plezier in leren doet leren. Dit zal misschien niet in alle gevallen lukken, maar we doen er wel alles aan om dit voor elkaar te krijgen. 

Op De Bouwsteen staat leren centraal. Om tot leren te kunnen komen, is het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen, geborgenheid vinden en voelen dat zij ertoe doen. Op De Bouwsteen is aandacht voor verschillen tussen kinderen, worden talenten gestimuleerd en werken wij vanuit een positieve benadering. Wij zoeken hierbij naar verbindingen. De verbindingen tussen het kind en de wereld waarin zij leven. De verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij zien de ontwikkeling van kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De basis is het schoolklimaat waarin kinderen zich veilig, prettig en geborgen voelen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen school, ouders en leerling leidt tot een goede ontwikkeling van het kind, waarin ons motto plezier in leren doet leren optimaal tot zijn recht komt.

We hopen u binnenkort te mogen ontmoeten voor een gesprek!


Met vriendelijke groet,

Jacqueline van den Bosch

Directeur

Onze leerkrachten

Nieuws van De Bouwsteen

13
juni

Scholenproject van dorp naar stad

In 's-Gravendeel is het al jaren een traditie dat groep 8 leerlingen van de plaa...

9
juni

Leren omgaan met een beperking

Gepuf en gekreun. Af en toe een scheldwoord. Een lange rij rolstoelers die zich...

4
juni

De ruimte

Er wordt door de hele school al hard gewerkt met het thema ruimte/heelal. Op 14...

1
juni

50ste BIWANTO voor juf Marjo

Zaterdag 1 juni werd alweer de 68ste Biwanto (Binnenmaaswandeltocht) gehoud...

Feitjes over de Bouwsteen

Meer Feitjes

329

Leerlingen
30

medewerkers
14

Groepen

Agenda

Studiedagen

  • 21 juni 2024

Zomerfeest op het plein

  • 28 juni 2024

Meesters- en juffendag

  • 28 juni 2024

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie

Sociaal - emotionele ontwikkeling

Normen en waarden staan bij ons hoog in het vaandel. We leren de kinderen dat iedereen anders is. Dat ieder mens talenten heeft. Respect voor elkaar hebben vinden wij belangrijk. Wekelijks geven wij de kinderen ook les in de sociaal - emotionele vorming. We gebruiken hiervoor de online methode Kwink. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten) en op de kracht van een veilige groep. Iedere week wordt er een les van 30 minuten gegeven welke aansluit op de hedendaagse actualiteit.