fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden. 
 
Namens de ouders:
 
Arco Bijl

Mijn naam is Arco Bijl, ik ben getrouwd met Claudia. Niek zit inmiddels op het VO en Fien zit in groep 6. Tot nu toe hebben ze een hele fijne schooltijd op CSG De Bouwsteen gehad. Dit gun ik alle leerlingen!

Ik werk als Supply Chain Manager bij GrassValley in Breda. Een mooi bedrijf dat wereldwijd ervoor zorgt dat we de mooiste (TV)beelden kunnen zien op onze beeldschermen waar en wanneer we maar willen. Dagelijks ziet iedereen deze beelden, maar weinig mensen weten dat deze met een Nederlandse camera worden gemaakt.

Sinds vorig schooljaar ben ik lid geworden van de MR. Zo wil ik ook “mijn steentje” bijdragen aan de positieve ontwikkelingen van de school. Ik hoop dat u contact met ons opneemt als u een onderwerp heeft waarvan u vindt dat het door de medezeggenschapsraad behandeld moet worden. Bij het meedenken en praten over het schoolbeleid hoop ik zoveel mogelijk de stem van ouders te kunnen laten horen.

Nicole Boudewijns

Ik ben Nicole Boudewijns-Bezemer, getrouwd met Peter en samen zijn wij de trotse ouders van Kate & Stella. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Beleidsadviseur HRM bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Vanaf november 2017 zitten allebei onze kinderen op school, Kate in groep 7 en Stella in groep 4.

Sinds september 2015 ben ik een van de leden van de oudergeleding van de MR, een groep van vier enthousiaste én betrokken ouders met allen een andere werkachtergrond waardoor we elkaar goed aanvullen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hierdoor nog meer betrokken ben bij het ‘wel en wee’ van onze school. Het meedenken over  én  anticiperen op de (door)ontwikkeling van onze school, is mij niet vreemd, dit doe ik in mijn dagelijks werk ook, welliswaar in een andere context.

 

Wilco van Straten

Ik ben Wilco van Straten, geboren en getogen ’s-Gravendeler; een echte seuter dus. Sinds 2008 ben ik getrouwd met Carola. Ruim 30 jaar lang ben ik actief lid geweest bij Badmintonclub Niton, waarbij ik me enkele jaren heb ingezet voor de jeugd. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectmanager bij RoosRos Architecten. In mijn carrière binnen het bedrijfsleven heeft vooral het procesmatig werken en het borgen van processen en kwaliteit mijn bijzondere interesse. Hierin zie ik wel een overeenkomst met het onderwijs. Graag wil ik dan ook mijn steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van de school waar ikzelf vroeger ook gezeten heb.

 

 

Patricia Riesmeijer

Ik ben Patricia Riesmeijer, 37 jaar, en ik ben getrouwd met René. Wij hebben 2 kinderen. Mike is 13 en zit inmiddels op de middelbare school. Juliette is 6 en zit in groep 3.
In het dagelijks leven ben ik in dienst van het Koninklijk Huis als de eerste en enige vrouwelijke portier/bewaker. Onze zoon heeft op de Schelf gezeten. Achteraf gezien heb ik mij hier niet in kunnen zetten voor de school en de kinderen, wat ik jammer vind. Dit kan ik nu voor Juliette wel doen, dus die kans ga ik graag vol enthousiasme aan. Het lijkt mij heel leuk om mee te kunnen denken en ervoor te zorgen dat de kinderen op de Bouwsteen een ontzettend leuke basisschool tijd krijgen. 

Namens het team:
Sandra Achterberg (secretaris)
Marcelle Nieuwstraten
Cynthia Preesman
Willy Koster