fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden. 
 
Namens de ouders:
 
Niels van der Schans
Ik ben Niels van der Schans en getrouwd met Annet. Samen runnen wij een gezin met 4 kinderen: Marit, Olav, Sara en Liv. Sara en Liv zitten op de Bouwsteen in resp. groep 8 en 5. Marit en Olav hebben inmiddels hun basisschool periode op de Bouwsteen afgerond. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Project Manager voor Shell. Naast mijn baan zet ik me nog in voor het kerkenwerk en natuurlijk de MR van de Bouwsteen waar ik nu voor het 7de jaar inzit in de functie van voorzitter. Goed onderwijs is een essentiële “bouwsteen” voor de toekomst van onze samenleving. Daar wil ik graag met de andere MR leden op een constructive wijze over meedenken en praten om samen met het onderwijsteam tot een optimaal leerresultaat te komen voor onze kinderen. 

 

Nicole Boudewijns

Ik ben Nicole Boudewijns-Bezemer, getrouwd met Peter en samen zijn wij de trotse ouders van Kate & Stella. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als Beleidsadviseur HRM bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Vanaf november 2017 zitten allebei onze kinderen op school, Kate in groep 6 en Stella in groep 3.

Sinds september 2015 ben ik een van de leden van de oudergeleding van de MR, een groep van vier enthousiaste én betrokken ouders met allen een andere werkachtergrond waardoor we elkaar goed aanvullen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hierdoor nog meer betrokken ben bij het ‘wel en wee’ van onze school. Het meedenken over  én  anticiperen op de (door)ontwikkeling van onze school, is mij niet vreemd, dit doe ik in mijn dagelijks werk ook, welliswaar in een andere context.

 

Jeroen van Dongen

Mijn naam is Jeroen van Dongen. Ik ben getrouwd met Mieke den Hartog. Ondertussen  hebben wij nog 1 kind op de Bouwsteen. Jesse heeft 2 jaar geleden na een fijne tijd afscheid genomen en is naar het VO gegaan. Elin zit inmiddels in groep 8. Zelf, geef ik het vak geschiedenis aan leerlingen van klas 2 t/m 6 op het Insula College locatie Halmaheiraplein. Ook heb ik daar lange tijd deel uitgemaakt van de Locatieraad. Deze taak heb ik drie jaar geleden laten varen, maar gelukkig kan ik nog steeds mijn zegje doen in de medezeggenschapsraad van De Bouwsteen. Inmiddels doe ik dat ook alweer voor het 6e jaar. Ik vind het leuk om van deze processen deel uit te maken en probeer zo goed mogelijk, met mijn ervaring vanuit het voortgezet onderwijs, een steentje daaraan bij te dragen. Samen met Niels, Wilco en Nicole probeer ik de stem van de ouders in de MR te laten horen. Dit doen we op een positief kritische manier. 
 

 

 

Wilco van Straten

Ik ben Wilco van Straten, geboren en getogen ’s-Gravendeler; een echte seuter dus. Sinds 2008 ben ik getrouwd met Carola. Ruim 30 jaar lang ben ik actief lid geweest bij Badmintonclub Niton, waarbij ik me enkele jaren heb ingezet voor de jeugd. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectmanager bij RoosRos Architecten. In mijn carrière binnen het bedrijfsleven heeft vooral het procesmatig werken en het borgen van processen en kwaliteit mijn bijzondere interesse. Hierin zie ik wel een overeenkomst met het onderwijs. Graag wil ik dan ook mijn steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van de school waar ikzelf vroeger ook gezeten heb.

 

 

Patricia Riesmeijer

Ik ben Patricia Riesmeijer, 37 jaar, en ik ben getrouwd met René. Wij hebben 2 kinderen. Mike is 12 en zit inmiddels op de middelbare school. Juliette is 5 en zit in groep 1/2C.
In het dagelijks leven ben ik in dienst van het Koninklijk Huis als de eerste en enige vrouwelijke portier/bewaker. Onze zoon heeft op de Schelf gezeten. Achteraf gezien heb ik mij hier niet in kunnen zetten voor de school en de kinderen, wat ik jammer vind. Dit kan ik nu voor Juliette wel doen, dus die kans ga ik graag vol enthousiasme aan. Het lijkt mij heel leuk om mee te kunnen denken en ervoor te zorgen dat de kinderen op de Bouwsteen een ontzettend leuke basisschool tijd krijgen. 

Namens het team:
Sandra Achterberg (secretaris)
Marcelle Nieuwstraten
Cynthia Preesman
Willy Koster