fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad Algemeen

De ouderraad helpt de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals :
de kinderdankdienst, de viering van het Kerstfeest, het sinterklaasfeest, het Paasontbijt, de schoolreis, de sportdag, de avondvierdaagse en het afscheid van de leerlingen van groep 8. De ouderraad heeft ook een afgevaardigde in de werkgroepen verkeer en identiteit.

De ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar, waarbij allerlei zaken aan de orde komen. Namens het schoolteam is er iemand uit de directie aanwezig bij de vergaderingen.

Het is erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school. De OR heeft ook een e-mailadres waar zij op te bereiken zijn. or.debouwsteen@csgdewaard.nl

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Voorzitter: Deborah van Waardenburg
Penningmeester: Nienke Zielstra
Secretaresse: Ingeborg Levering
Algemeen adjunct: Diana de Vos

Claudia de Geus
Karin Kurtz
Diana de Kreek
Mariska den Boer
Yvonne den Boer
Mirjam Groen
Erna van Berkel 
Saskia de Vries
Tamara Dubbeldam
Diana van Prooijen
Mariette Verbree
Miriam Bogers