fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad Algemeen

De ouderraad helpt de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals :
de kinderdankdienst, de viering van het Kerstfeest, het sinterklaasfeest, de Paaslunch, de schoolreis, de sportdag, de avondvierdaagse en het afscheid van de leerlingen van groep 8. De ouderraad heeft ook een afgevaardigde in de werkgroepen verkeer en identiteit.

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, waarbij allerlei zaken aan de orde komen. Namens het schoolteam is er iemand uit de directie aanwezig bij de vergaderingen.

Het is erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school. De OR heeft ook een e-mailadres waar zij op te bereiken zijn. or.debouwsteen@csgdewaard.nl

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Deborah van Waardenburg                    voorzitter

Vacature                                                 secretaris

Nienke Zielstra                                       penningmeester

Diana van Prooijen                                 vervanging algemeen                          

Erna van Berkel                       

Karin Kurtz                                

Mariska den Boer                    

Miriam Bogers                                      

Mariëtte Verbree                                                       

Tamara Dubbeldam - Visser 

Yvonne den Boer – Vorthoren            

Paula Kegel - Versteeg                        

Claudia de Klerk                       

Liane Fix                            

Nathalie Bramer