fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad Algemeen

De ouderraad helpt de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals :
de kinderdankdienst, de viering van het Kerstfeest, het sinterklaasfeest, het Paasontbijt, de schoolreis, de sportdag, de avondvierdaagse en het afscheid van de leerlingen van groep 8. De ouderraad heeft ook een afgevaardigde in de werkgroepen verkeer en identiteit.

De ouderraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar, waarbij allerlei zaken aan de orde komen. Namens het schoolteam is er iemand uit de directie aanwezig bij de vergaderingen.

Het is erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school. De OR heeft ook een e-mailadres waar zij op te bereiken zijn. or.debouwsteen@csgdewaard.nl

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Deborah van Waardenburg                    voorzitter

Ingeborg Levering                                   secretaris

Nienke Zielstra                                        penningmeester

Diana van Prooijen                                  vervanging algemeen

Diana de Kreek                                    

Erna van Berkel                        

Karin Kurtz                                

Mariska den Boer                    

Miriam Bogers                                      

Mariëtte Verbree                     

Saskia de Vries                                     

Tamara Dubbeldam - Visser 

Yvonne den Boer – Vorthoren            

Paula Kegel - Versteeg                        

Claudia de Klerk                       

Liane Fix