fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderraad Algemeen

De ouderraad helpt de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals :
de kinderdankdienst, de viering van het Kerstfeest, het sinterklaasfeest, de Paaslunch, de schoolreis, de sportdag, de avondvierdaagse en het afscheid van de leerlingen van groep 8. De ouderraad heeft ook een afgevaardigde in de werkgroepen verkeer en identiteit.

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar, waarbij allerlei zaken aan de orde komen. Namens het schoolteam is er iemand uit de directie aanwezig bij de vergaderingen.

Het is erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school. De OR heeft ook een e-mailadres waar zij op te bereiken zijn. or.debouwsteen@csgdewaard.nl

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Voorzitter:                     Nathalie Bramer

Secretaresse:              Mandy Mol

Penningmeester:         Liane Fix 

Algemeen adjunct:      Savannah Smits

 

Michelle Oberholzer

Laura Snel

Rianne Diepenveen

Martine de Lijster

Yvonne Kooijman

Tamara Dubbeldam

Suzan Moerland

Evelien Brouwer

Lydia de Buin

Mariska van Bommel

Lisette Kolmsberg

Rianne van der Heiden

Evert Schilperoord