fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenraad

Op De Bouwsteen werken we met een leerlingenraad. 

Waarom een leerlingenraad?
● De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen.
● Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
● Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
● Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
● De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
● Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
● De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
● Bevorderen van actief burgerschap.

Wat is het doel van een leerlingenraad?
● De kinderen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden. Kortom, de
kinderen krijgen een stem.
● De kinderen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces.
● De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de
ander.
● De kinderen leren omgaan met het opgestelde budget van €400,- (€1,- per leerling).
● De leerlingen leren omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

 

 

 

De leerlingenraad van 2023-2024 in overleg.