fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenraad

Op De Bouwsteen werken we met een leerlingenraad. 

Waarom een leerlingenraad?
● De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen.
● Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
● Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
● Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
● De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
● Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
● De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
● Bevorderen van actief burgerschap.

Wat is het doel van een leerlingenraad?
● De kinderen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden. Kortom, de
kinderen krijgen een stem.
● De kinderen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces.
● De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de
ander.
● De kinderen leren omgaan met het opgestelde budget van €400,- (€1,- per leerling).
● De leerlingen leren omgaan met vertrouwelijke informatie.

Hieronder stellen de leeringen van de leerlingenraad zich voor:

 

 

 

 

Ik ben Eefje de Vos. Ik zit in groep 8b. Ik ben 11 jaar en ik ben youtuber. Ik woon met mijn vader, met mijn moeder en met mijn zus.

Mijn hobby's zijn basketbal, buitenspelen, tekenen, zingen en youtube.
Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik ben uitgekozen door de klas, omdat ik best veel ideeën heb en omdat ik best wel slim ben.
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Fien. Ik zit in groep 8a. Mijn gezin bestaat uit mijn moeder, mijn vader en mijn broer Niek.
Mijn hobby´s zijn paardrijden en turnen.
Ik wilde naar de leerlingenraad om dingen te beslissen voor school.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hallo, ik ben Sophia, ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7. Ik heb een zus en twee zusjes. Ik vind het heel leuk om in de leerlingenraad te zitten. Het leek me wel iets voor mij.

 
 
 
Hoi, ik ben Lizz en ik zit in groep 7.
Ik wil in de leerlingenraad, omdat het mij leuk lijkt. Mijn sporten zijn basketbal en dansen. En hoe oud ik ben? Ik ben 8 jaar! Ik heb er zin in!