fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderlijk gezag

Ouders die niet meer samenwonen en tegelijk voor hun zoon of dochter zorgen, maar die nog wel allebei het 'oudelijk gezag' hebben (de rechten en plichten om hun kind te verzorgen en op te voeden), worden beide geïnformeerd door de leerkracht over de voortgang van hun zoon/dochter. 

We willen in het geval van scheiding vragen hoe de verdeling van de zorgtaken gaat plaatsvinden, zodat de leerkracht contact op kan nemen met de ouder waarbij het kind op dat moment is. 

In gevallen van scheiding willen wij benadrukken, dat je als partners uit elkaar gaat, maar als ouders niet. Gescheiden ouders blijven beide ouder voor het kind. De leerkrachten plannen één gesprek in tijdens de ouderavonden. We gaan ervanuit dat daar beide ouders, in het belang van hun zoon/dochter, bij aanwezig zijn. Eventuele nieuwe partners mogen alleen aanschuiven tijdens dit gesprek als beide biologische ouders het daarmee eens zijn. 

Als maar 1 ouder het ouderlijk gezag heeft en het kind alleen opvoedt en verzorgt, dan zal de communicatie vanuit school met deze ouder plaatsvinden.