fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

De Nederlandse overheid vindt onderwijs van zo’n groot belang voor de toekomst van kinderen dat zij in de Leerplichtwet 1969 heeft vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouder(s) met gezag is, ervoor te zorgen dat hun kind elke dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Op grond van de Leerplichtwet 1969 kan daarom in principe buiten de schoolvakanties om geen vakantie worden verleend. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. 

Wilt u verlof aanvragen?
In alle gevallen geldt dat de ouder met het gezag het verlof 8 weken van tevoren moet aanvragen bij de directeur van de school. Op school en bij het Regionaal Bureau Leerplicht zijn hiervoor formulieren aanwezig. De richtlijnen voor het verlenen van verlof zijn op dit formulier te vinden.