fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ICT

Bij ons op school werkt iedere leerling, van groep 1 - 8 met digitale software op een Chromebook. De ontwikkeling van ICT in het onderwijs is bij ons op school duidelijk zichtbaar. Digitale software wordt als middel gebruikt bij de bestaande vakken. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 verwerken de kernvakken (taal, spelling en rekenen) digitaal op een Chromebook. De kinderen van de groepen 5 verwerken de rekenles op het chromebook.  Ook voor geïntegreerd zaakvakonderwijs (Faqta) wordt gebruik gemaakt van Chromebooks.