fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ICT

Bij ons op school werkt ieder kind, van groep 1 - 8 met digitale software op een Chromebook. De ontwikkeling van ICT in het onderwijs is bij ons op school duidelijk zichtbaar. Digitale software wordt als middel gebruikt bij meerdere vakken. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 verwerken de kernvakken (taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen) digitaal op een Chromebook.