fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team van De Bouwsteen bestaat uit 34 personen. Voor iedere groep staat één of maximaal twee leerkrachten, daarnaast zijn we een opleidingsschool voor toekomstige leerkrachten of onderwijsassistenten, in een aantal groepen zijn om deze reden stagiaires. Het is fijn om stagiaires in de school te hebben, mede hierdoor blijven we als school op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen, daarnaast is het fijn om nieuwe collega's op te leiden.

Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd en vervolgopleidingen gedaan, zoals een master op het gebied van gedrag, een opleiding cultuureducatie, een coole kikker training en opleidingen voor rekenen, taal, hoogbegaafdheid en dyslexie. 

De leeftijden binnen ons team variëren, de jongste medewerkers zijn begin 20, de oudste 66 jaar. Door deze verschillen in leeftijd is er een mooie balans in het team!