fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

Onze school is een open christelijke school, die werkt vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten bij ons op school begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is. Normen en waarden hebben wij hoog in het vaandel staan. Respect hebben voor elkaar is hier een voorbeeld van.
Iedere maand vindt er een maandopening plaats, waarin we met elkaar de aangeleerde liederen zingen. De lijst met de liederen wordt aan de kerken gestuurd, zodat ze in de diensten gezongen kunnen worden. 

Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met de identiteitscommissie. In deze commissie zit vanuit alle drie de kerken een afvaardiging, evenals vanuit de evangelische gemeenten, MR, OR en school.