fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oudercommunicatie

Op De Bouwsteen staat de ontwikkeling van het kind centraal. Om tot leren te kunnen komen is het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen, geborgenheid vinden en voelen dat zij ertoe doen. Op De Bouwsteen is aandacht voor de verschillen tussen kinderen, worden talenten van kinderen gestimuleerd en werken wij vanuit een positieve benadering. Wij zoeken hierbij naar verbindingen. De verbinding tussen het kind en de wereld waarin zij leven. De verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij zien de ontwikkeling van de kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals zichtbaar wordt in onze gouden driehoek.

Binnen deze driehoek gelden een aantal randvoorwaarden:

  • Wij voelen ons allemaal gehoord, begrepen en veilig.
  • Wij respecteren elkaar en gaan goed met elkaar om.
  • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
  • Wij hebben hoge en positieve verwachtingen van elkaar.
  • Wij werken vanuit de visie van de school, gekoppeld aan de identiteit van de school