fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Toekomstgericht onderwijs

De kinderen zijn op school om te leren. Op De Bouwsteen zijn we druk bezig met het geven van goed, maar ook eigentijds onderwijs. Wij bereiden de kinderen van nu voor op beroepen die nu nog niet eens bestaan. Ga voor jezelf maar eens na: 20 jaar geleden werkten we net met computers, daar moest een diskette in, maar weinig mensen hadden een mobiele telefoon.... Ook voor de toekomst is het heel belangrijk om de basisvaardigheden goed ontwikkeld te hebben. Bekijk op de volgende link eens het filmpje over toekomstgericht onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=jZ_876q7ZwI

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Faqta Wereld is een kerndoeldekkend programma voor Wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. Faqta heeft een thematische opbouw, waarbij alle thema’s vanuit samenhang zijn ontwikkeld. Faqta vult de kerndoelen in van Aardrijkskunde (inclusief Topografie), Geschiedenis en Natuur & Techniek. Er is daarnaast specifiek aandacht voor Kunst & Cultuur, Wetenschap, Burgerschap en Sociale Wereldoriëntatie in een schoolbrede opzet.

Faqta Talent is ontwikkeld rondom de eigen onderzoeksvraag van kinderen. Onderwerpen die zij leuk en/of interessant vinden, maar niet terugkomen in het kerndoeldekkende programma.

Bekijk op de volgende link eens het filmpje over toekomstgericht onderwijs: