fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Engels

Vanaf schooljaar 2017 - 2018 krijgen de kinderen Engels vanaf groep 1. In de digitale wereld en de kennismaatschappij waar uw kind in opgroeit is een goede beheersing van de Engelse taal essentieel. Om deze reden hebben wij besloten Engels structureel op te nemen in ons onderwijprogramma voor de groepen 1 - 8. 

Methode:
Groep 1 - 4 Groove me
Groep 5 - 8 Take it easy