fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Meer- en hoogbegaafdenspecialisten

Meer- en hoogbegaafdenspecialisten
Sandra Achterberg en Larissa Lapon: zij zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Onder het kopje "Onze school, Leerlingenzorg, Plusklas: de groeiklas", kunt u hier meer over lezen!