fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Corona-maatregelen
Niemand weet precies op welke manier we op 1 september weer mogen starten en hoe het verloop hierna zal zijn. We volgen
de richtlijnen die afgegeven worden door de overheid in het protocol voor het
basisonderwijs en de adviezen van het RIVM. Om toch enige duidelijkheid te geven, heeft de
MR het advies gegeven om het schooljaar te starten zoals we in juni en juli werkten. Zo min mogelijk
volwassenen in de school en zo min mogelijk ‘verkeer’ op het plein, om spreiding van het
virus te beperken. Naar aanleiding van de feedback die gegeven is in de enquête onder de
ouders, doen we een paar kleine aanpassingen.


Schooltijden september 2020
Van 1 september tot en met 1 oktober zullen we in ieder geval draaien met de huidige
schooltijden.
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 14.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 -
13.00.
Om 8.15 uur zal de deur opengaan en mogen kinderen de school in. Om 8.30 uur starten de
lessen.
Om 13.00 / 14.00 uur eindigt de schooldag voor alle groepen.

Rooster tot de scholensluiting maart 2020

In 8 jaar tijd, moeten alle leerlingen 7520 uur naar school. Wij werken van groep 1 - 8 met dezelfde lestijden volgens het 'Hoorns-model'. Per week zitten alle kinderen 25.15 uur op school. 

maandag     8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.15 uur
dinsdag       8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.15 uur
woensdag   8.30 - 12.30 uur
donderdag  8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.15 uur
vrijdag         8.30 - 12.30 uur 

De uren die teveel per week gemaakt worden door de kinderen worden gecompenseerd in lesvrije dagen voor de leerlingen. De leerkrachten vervullen op deze dagen andere taken. Voor schooljaar 2020-2021 zijn dat de volgende dagen:

Vrije dagen en studiedagen 2020-2021
(gepland met de ‘oude’ schooltijden (voor het 'coronarooster'), met het wijzigen van een rooster kunnen hier ook
veranderingen in plaatsvinden)
De kinderen zijn op onderstaande dagen vrij.
● maandag 31 augustus 2020
● woensdag 11 november 2020
● donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2021
● vrijdag 19 februari 2021
● vrijdag 25 en maandag 28 juni 2021