fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Directie

Directeur:
Renate Vliet
Zij is belast met de dagelijkse leiding. Taken en verantwoordelijkheden liggen vast in het directiestatuut.

Adjunct-directeur:
Sari Visser 
Bij afwezigheid van de directeur heeft zij de leiding over de school bij de dagelijkse zaken. Zij is het eerste aanspreekpunt op de school en regelt de dagelijkse dingen binnen de bouwen.