fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedragsspecialisten

Gedragsspecialisten:
Patricia Kanters en Marjo van der Vorm: zij zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van gedragsontwikkelingen en groepsvorming.