fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, kunnen dat op de volgende manier bij ons op school krijgen:

- kinderen met dyslexie krijgen aanpassingen in hun programma, de tekst kan bijveerbeeld gesproken worden, schrijffouten tellen niet mee etc. (zie voor de specifieke benadering het protocol dyslexie). Wij werken preventief om de problemen voor kinderen met dyslexie te beperken. We gebruiken hiervoor de methode Bouw!, waardoor kinderen met een verhoogd risico op dyslexie al op jonge leeftijd, spelenderwijs op een Chromebook, gestructureerd met letters en lezen aan de slag gaan. 

- kinderen met rekenproblemen kunnen in overleg met één van de intern begeleiders één jaar verder rekenen als ze een grote voorsprong hebben of één jaar terug rekenen bij een grote achterstand. De rekentijden op school zijn van groep 3 - 8 gelijk. 

- kinderen met sociaal - emotionele problemen kunnen extra begeleiding krijgen van onze schoolmaatschappelijk werker of kunnen een coole kikkertraining volgen bij Ed Meerburg. 

- kinderen met gedragsproblemen kunnen extra begeleiding krijgen van onze gedragsspecialisten: Patricia Kanters (voor de kinderen uit groep 1 - 4) en Marjo van der Vorm (voor de kinderen van groep 5 - 8)

- kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn kunnen wekelijks een ochtend meedraaien in de groeiklas (plusklas). Hiervoor zijn verantwoordelijk Sandra Achterberg en Sandra Boekee.

Het kan zijn dat wij ondanks bovenstaande voorzieningen toch niet de goede school zijn voor uw kind. Naast de expertise van de leerkracht en intern begeleider en de extra externe hulp die is ingezet, komt uw kind onvoldoende tot ontwikkeling of gaat het sociaal-emotioneel niet goed. Als dat zo blijkt te zijn, dan wordt uw kind, in overleg met u,  aangemeld bij de ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Zij brengen vervolgens een advies uit over op welke school uw kind het beste kan leren en zich kan ontwikkelen.

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.