fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uitslag enquêtes

Eenmaal per jaar vragen wij aan diverse groepen betrokkenen hoe tevreden zij zijn over verschillende kwaliteitsaspecten van onze school. Dit doen wij omdat we willen werken aan continue verbetering van onze kwaliteit. Door het invullen van deze vragenlijsten krijgen wij scherp in beeld wat onze sterke en zwakke kanten zijn. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.

Hieronder vindt u de rapporten van drie vragenlijsten:
- leerlingen
- leerkrachten
- ouders