fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groeiklas

Op de Bouwsteen hebben we een Groeiklas. Dit is een plusklas voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Deze kinderen hebben behoefte aan extra uitdaging. Zij krijgen deze uitdaging door met elkaar te werken aan projecten. Eens in de week komen de kinderen uit groep 4-8 een ochtend bij elkaar. Ze werken bij de groeiklas onder andere uit de Pittige Plustorens, er komen weleens gastsprekers en ze kunnen zelf kiezen uit verrijkingsprojecten waar ze gedurende de reguliere lessen aan kunnen werken. Daarnaast werken we met de methode Mindset van Talenten Lab. Deze methode gaat er vanuit dat mensen en ook kinderen op twee totaal verschillende manieren kunnen denken. Vanuit een Fixed mindset (vaststaande feiten, het is nu eenmaal zo) of vanuit een Growth mindset (groeiend, gericht op ontwikkeling, door ijver en doorzetten kunnen dingen veranderen). Het bijpassende werkboek wordt in stukjes doorgenomen. Elke plusklasles starten we hiermee. Het werkt enorm goed. Kinderen worden zich er snel bewust van hoe ze zelf denken en wat hun eigen leerstijl is. Ze ontdekken hun eigen talenten en leren dat je overal in kunt groeien. Het oplossend denken wordt hierdoor gestimuleerd. De kinderen krijgen telkens een opdracht mee die ze in de tussenliggende tijd in de klas kunnen maken. Kinderen groeien in hun talent en vaardigheden!
In een overleg van groepsleerkracht, IB-er en HB specialisten wordt besproken welke leerlingen meedoen in de groeiklassen. 

 

Hieronder volgen twee filmpjes die ons inspireren in ons gehele onderwijs, alle kinderen op school bezitten talenten en kunnen zich verder ontwikkelen!
Ook voor thuis kunt u hier handige tips uithalen!