fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Parro app

Communicatie tussen school en ouders: Parro


Op school maken we gebruik van Parro. Deze app kunt u downloaden via de App-/Playstore.
Van de leerkracht krijgt u aan het begin van het schooljaar een activatielink, zodat uw kind
aan de app gekoppeld wordt. Dit hoeft u maar eenmalig
te doen en is net zo lang geldig totdat uw kind bij ons van school gaat.
Waarom de app? Via de app krijgt u berichten van de leerkracht (zoals voorheen de CSG De
Waard-app dat deed). Dit kunnen foto’s zijn, maar ook kan uw medewerking gevraagd
worden voor uitjes, materialen, etc. U kunt zelf ook contact opnemen met de leerkracht,
d.m.v. de chatfunctie. Deze chatfunctie vervangt grotendeels de mail richting de leerkracht.
Ook als uw kind ziek/afwezig is, geeft u dit door via de app. Dit hoeft u maar 1x te doen als
uw kind meerdere dagen ziek/afwezig is. De leerkracht meldt uw kind weer ‘beter’ als hij/zij
weer aanwezig is.
Tot slot worden oudergesprekken ook gepland via de app. U krijgt via Parro van de
leerkracht een aantal opties voor een gesprek en u kunt een tijdslot uitkiezen wat het beste
bij u past. Andere ouders zien dus niet wanneer u een gesprek heeft.