fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschap is op school geregeld door een officieel goedgekeurd reglement. De MR werkt actief mee aan de ontwikkeling van de school. Zij helpt mee beleid te maken en in de praktijk ten uitvoer te laten brengen. Alle belangrijke beleidsstukken en andere publicaties die de school betreffen passeren de MR. Het reglement geeft nauwkeurig aan in welke gevallen de MR het recht tot instemming of tot advies heeft en welke geleding welk recht heeft.