fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmaatschappelijk werker

Mijn naam is Kelly Goeman. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op de De
Bouwsteen. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor alle vragen met
betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen of zorgen,
anders dan leerproblemen.
Als schoolmaatschappelijk werker bied ik kortdurende en preventieve hulp aan kinderen
en ouders. Daarnaast bieden wij vanuit Kwadraad verschillende cursussen aan op het
gebied van weerbaarheid, echtscheiding, faalangst en meidenvenijn. Alle hulp van het
schoolmaatschappelijk werk is geheel kosteloos.
Mocht uw vraag niet bij het schoolmaatschappelijk werk passen, dan ga ik met u op zoek
naar beter passende hulp, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte lijnen binnen de
hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders.
Als schoolmaatschappelijk werker heb ik nauw contact met de intern begeleider van
school en maak ik onderdeel uit van het Jeugdteam in de Hoeksche Waard.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij
het schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, kunt u altijd vrijblijvend
contact opnemen met mij of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern
begeleider op school.
Ik ben bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer:
06-42293118 of email: k.goeman@kwadraad.nl.