fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon voor leerlingen, personeel en ouders 

Met klachten of vragen, kunt u natuurlijk bij de leerkracht of de directie terecht. Maar onze school heeft ook twee interne vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor de leerlingen, de ouders en het personeel van school.

Wat is en doet een interne vertrouwenspersoon?
Een interne vertrouwenspersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft over school of iets wat speelt op school. De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. De interne vertrouwenspersoon is er voor ouders, leerlingen en collega's. De interne vertrouwenspersoon is geen mediator, maar staat degene die een klacht heeft bij. Zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen. Soms helpt alleen het luisteren al, maar soms volgen er meerdere afspraken en gesprekken.
De interne vertrouwenspersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie.

Wanneer klop je bij de interne vertrouwenspersoon aan?
Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen.

Omgaan met vertrouwelijke informatie
Gegevens, die door een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen aan een interne vertrouwenspersoon worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld groepsleerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).
Geheimhoudingsplicht, van hetgeen de interne vertrouwenspersoon van de klager in strikt vertrouwen ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de klager(s) hier toestemming voor geeft/ geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de interne vertrouwenspersoon de betrokkene op de hoogte brengen van het voornemen om de geheimhouding te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen. Dit is dan nodig om de klacht op te lossen.

Wie zijn de interne vertrouwenspersonen op school?
Geertje van der Hoek-Sterrenburg en Willy Koster zijn de interne vertrouwenspersonen op c.b.s. de Bouwsteen.
Geertje is te bereiken via mail: g.vanderhoek@csgdewaard.nl of telefonisch via school: 078-6733260 (op werkdagen; donderdag en vrijdag om de week). Willy is te bereiken via mail: w.koster@csgdewaard.nl of telefonisch via school: 078-6733260 (op werkdagen; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).