fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Peuterspeelgroep

We werken intensief samen met Kidspalace. Kidspalace zit met twee peutergroepen in ons schoolgebouw. We werken vanuit een gezamenlijke visie aan één doorgaande lijn.

Een belangrijk doel van de peuterspeelgroep is een doorgaande leerlijn creëren. Op Kidspalace heeft elke ontwikkeling de aandacht. Ieder kind verdient het om zich op een prettige wijze te ontwikkelen. Hierbij gebruiken ze op de peuterspeelgroep het educatieve vroegvoorschoolse programma Uk&Puk, wat aansluit op Schatkist bij de kleutergroepen. Beide programma’s zijn gericht op de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij het aanbieden van alle thema’s staat het speelse karakter centraal. Met het vijf fasen model wat wij gebruiken bij de kleuters creëren we een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen, waarbij er sprake is van een natuurlijke overgang.

Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom. Opgeven voor de peuterspeelzaal kunt u doen via info@kidspalace.nl