fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
12
oktober

Presentaties onderzoekend leren

PRESENTATIES ONDERZOEKEND LEREN

Een ontwikkeldoel dat De Bouwsteen zich voor dit schooljaar heeft gesteld is om onderzoekend leren structureel toe te passen tijdens de lessen van de digitale methode voor wereldoriëntatie, Faqta.
De leerlingen van nu groeien op in een kennisintensieve, technologische omgeving. Om met deze omgeving vertrouwd te raken, is het belangrijk dat de kinderen hun leefwereld leren te begrijpen en leren om er in te functioneren.
Wetenschap en technologie bieden leerlingen deze mogelijkheid, omdat hun interesse en nieuwsgierigheid naar hun leefwereld hierbij het vertrekpunt is. Het onderzoek begint altijd met een vraag waarop het antwoord wordt gezocht; daarna start het onderzoeksproces.
 
Het onderzoekend leren wordt begeleid door medewerkers van het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Het team van De Bouwsteen begon dit seizoen met een studiedag over onderzoekend leren: wat is het, wat zijn onderzoeksvaardigheden, wat is een goede onderzoeksvraag en hoe maak je nou een les onderzoekend leren?
 
Een eerste project is in de afgelopen maand onder de loep genomen door de bovenbouwgroepen: arm en rijk.
Vandaag hebben de leerlingen in de groepen 8 hun onderzoeken en resultaten aan elkaar gepresenteerd. Behalve de eigen leerkracht was ook Bertwin Malenstein aanwezig. Hij is aangesteld door CSG De Waard om het onderzoekend leren op De Bouwsteen te begeleiden en daarnaast het Lokaal van de Toekomst op te zetten, tevens een initiatief van De Waard.