fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
31
januari

Leerlingen maken kennis met democratische beginselen

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: op cbs De Bouwsteen is een leerlingenraad geïnstalleerd door de wethouder van onderwijs van de gemeente Hoeksche Waard, Huibert Steen.

Na een officiële verkiezingscampagne en een stemronde hebben de groepen 5 t/m 8 een afgevaardigde gekozen voor de leerlingenraad. De leerlingen hebben hiermee een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen! Op deze manier worden de betrokkenheid bij de school en de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderd.
Ook doen de kinderen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces. Wethouder Steen legde hierbij de koppeling tussen de opzet van een school en de daadwerkelijke praktijk in bijvoorbeeld de gemeente bij een raadsvergadering.
Binnenkort is er al de eerste vergadering. De leden kiezen dan uit hun midden een voorzitter, penningmeester (met een werkelijk opgesteld budget) en een secretatis c.q. notulant.
Jaarlijks worden in de laatste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.