fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

De Ouderraad van De Bouwsteen organiseert jaarlijks met groot plezier een aantal activiteiten voor de leerlingen. Hiervoor is geld nodig, daarom vragen wij u graag om uw vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage bedraagt €17,50 per kind per jaar. Dit zal ons als Ouderraad weer budget geven om het jaarlijkse Sinterklaasfeest en andere festiviteiten en activiteiten te kunnen organiseren.

Uw bijdrage is hard nodig om er weer een feestje van te maken!

Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage over te maken op het rekeningnummer

NL02 RABO 032.30.13.317 (ten name van St. Ouderbijdrage) onder vermelding van de naam van uw (oudste) kind en groepsnummer.

Voor kinderen die ná de kerstvakantie instromen geldt een vrijwillige eigen bijdrage van €7,50