fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Wij vragen van alle ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage van €17,50 per kind. Van deze ouderbijdrage worden extra, niet-onderwijskundige, activiteiten bekostigd. Denk hierbij aan het sinterklaascadeautje, een attentie met de kerst, een ijsje met warm weer, het springkussen bij de koningsspelen etc.  

De ouderraad beheert deze gelden en maakt jaarlijks een begroting op. De MR houdt zicht op de uitgaven.

 

Ons bankrekeningnummer is: NL 62 RABO 0323021743 t.n.v. De Bouwsteen. U wordt vriendelijk verzocht bij het overmaken de naam en groep van uw kind(eren) weer te geven.