fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-ers

Binnen de school is een systeem voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire onderwijs- en ontwikkelprocessen in de klas. Mocht er extra ondersteuning nodig zijn, dan bespreekt de groepsleerkracht dit met u als ouders en de intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg. De intern begeleiders hebben aanvullende opleidingen en cursussen gevolgd, zodat zij de ondersteuning voor uw kind goed in kaart kunnen brengen en op kunnen zetten binnen de school. Er wordt duidelijk in kaart gebracht wat de stimulerende factoren en de belemmerende factoren voor uw kind zijn. Deze worden breed in kaart gebracht, er wordt gekeken naar: het kind zelf, de klas waar het kind in zit, de groepsleerkracht(en) en de thuissituatie. Bij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vinden er gesprekken volgens een vaste cyclus plaats met de groepsleerkracht, de intern begeleider (eventuele externe deskundigen) en u als ouder. Alles om de ondersteuning en begeleiding goed op elkaar af te stemmen. De intern begeleider is er verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat er sprake is van een doorgaande lijn gedurende de jaren dat uw zoon/dochter op De Bouwsteen zit. 

 

Bij ons op school werken we met twee intern begeleiders:

 

groepen 1 - 4: Patricia Kanters (beschikbaar voor zorg en begeleiding op dinsdag en woensdag)

groepen 5 - 8: Larissa Apon (beschikbaar voor zorg en begeleiding op dinsdag en donderdag)