fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Intern begeleiders

Onze IB-ers zijn Patricia Kanters (onderbouw: groep 1-4) en Larissa Apon (bovenbouw: groep 5-8).
Een Intern Begeleider (IB'er) is binnen een school belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid van de school en de begeleiding van leraren.

Onder het kopje "Onze school, Leerlingenzorg, Intern begeleiders" kunt u hier meer over lezen!