fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Intern begeleiders

Onze IB-ers zijn Patricia Kanters (onderbouw: groep 1-4) en Anita Yntema (bovenbouw: groep 5-8).
Intern begeleiders zijn leerkrachten die speciaal belast zijn met het begeleiden van zorgleerlingen. 

Onder het kopje "Onze school, Leerlingenzorg, Intern begeleiders" kunt u hier meer over lezen!